دوشنبه, 01 خرداد, 1396
MONDAY, May 22, 2017
اطلاعات تماس
    توجه توجه توجه :
  برای تماس با اماکن ورزشی مورد نظر:

خواهشمند است برای تماس با اماکن ورزشی مربوطه در سایت مجموعه - فیلد اماکن ورزشی را کلیک کرده و مشخصات درخواستی را دریافت نمایند.

صندوق پستی : 13131-15736

آدرس : میدان هفتم تیر - خیابان مفتح جنوبی - مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی

  دفتر مدیریت و روابط عمومی مجموعه : 88311343
دفتر حراست مجموعه : 88824445

معاونت پشتیبانی مجموعه : 88348288
  امور مالی مجموعه : 88823755
     
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved