یکشنبه, 06 خرداد, 1397
SUNDAY, May 27, 2018
دو شنبه 26 تیر
بازدید مهندس رباطی از مجموعه های سوارکاری سه گانه گلستان
بازدید مهندس رباطی از مجموعه های سوارکاری سه گانه گلستان
عضو هیات مدیره و معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از برخی مجموعه های سوارکاری استان گلستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت، امروز دوشنبه 26 تیرماه "مهندس رباطی" عضو هیات مدیره و معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت با حضور در استان گلستان از مجموعه های سوارکاری سه گانه گنبد، بندر ترکمن و آق قلا بازدید و در جریان وضعیت بهره برداری آنها قرار گرفت.

در این بازدید، "میری" مشاور استاندار گلستان نیز حضور داشت.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved