یکشنبه, 05 بهمن, 1399
SUNDAY, January 24, 2021
چهار شنبه 28 آبان
تعطیلی دو هفته ای اماکن ورزشی مجموعه شهید شیرودی از ابتدای آذر ماه
تعطیلی دو هفته ای اماکن ورزشی مجموعه شهید شیرودی از ابتدای آذر ماه
به گزارش روابط عمومي مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا کلیه فعالیت های ورزشی مجموعه شهید شیرودی از روز شنبه اول آذر ماه 1399 به مدت دو هفته به طور کامل تعطیل میباشد.تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved