سه شنبه, 20 آذر, 1397
TUESDAY, December 11, 2018
جمعه 24 فروردین
ادامه روند آماده سازی عملیات کاشت و نگهداری زمینهای چمن طبیعی شماره 1 و 2 ؛
ادامه روند آماده سازی عملیات کاشت و نگهداری زمینهای چمن طبیعی شماره 1 و 2 ؛
باتوجه به بازدیدهای مهندس اکبر زاده مشاور در امور فضای سبز و زیباسازی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از روند آماده سازی

امروز جمعه مورخ 25 فروردین ماه 1397 ، ادامه روند عملیات کاشت و نگهداری زمینهای چمن مجموعه که توسط پرسنل زحمتکش فضای سبز و خدمات مجموعه در حال انحام می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ عملیات کاشت و نگهداری زمینهای چمن طبیعی شماره 1 و 2 مجموعه از روز پنجشنبه مورخ 16 فروردین ماه 1397 آغاز و زیر کشت رفتن و آماده شدن آن جهت استفاده علاقمندان حدودا تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است طی هفته های اخیر مهندس اکبر زاده مشاور در امور فضای سبز و زیباسازی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهندس حسینی از نزدیک شاهد انجام عملیات کاشت و نگهداری بوده و دستورات و تأکیدات لازم را به عوامل ذیربط اعلام نمودند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved