یکشنبه, 05 بهمن, 1399
SUNDAY, January 24, 2021
یک شنبه 02 آذر
نشست جلائیان با بهره بردار استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نشست جلائیان با بهره بردار استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی
برخی از بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی امروز با مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز یکشنبه 2 آذرماه 1399 دیداری با حضور مینایی بهره بردار استخر روباز قهرمانی با رضا جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.

در این نشست بررسی مشکلات ، برطرف کردن نواقص و اماکن ورزشی مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است نیل آبکن معاون پشتیبانی و ملک نیا معاون ورزشی مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved