دو شنبه 26 تیر بازدید مهندس رباطی از مجموعه های سوارکاری سه گانه گلستان  
   
  عضو هیات مدیره و معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از برخی مجموعه های سوارکاری استان گلستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت، امروز دوشنبه 26 تیرماه "مهندس رباطی" عضو هیات مدیره و معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت با حضور در استان گلستان از مجموعه های سوارکاری سه گانه گنبد، بندر ترکمن و آق قلا بازدید و در جریان وضعیت بهره برداری آنها قرار گرفت.

در این بازدید، "میری" مشاور استاندار گلستان نیز حضور داشت.