چهار شنبه 28 آبان تعطیلی دو هفته ای اماکن ورزشی مجموعه شهید شیرودی از ابتدای آذر ماه  
   
  به گزارش روابط عمومي مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا کلیه فعالیت های ورزشی مجموعه شهید شیرودی از روز شنبه اول آذر ماه 1399 به مدت دو هفته به طور کامل تعطیل میباشد.