یک شنبه 26 فروردین توسط پرسنل واحد تاسیسات مجموعه صورت گرفت ؛  
   
  نظافت سیستم هواسازهای سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی

باتوجه به در پیش بودن فصل گرما و نیاز به آماده سازی هرچه بهتر سالن شهید افراسیابی اقدامات لازم توسط واحد تاسیسات مجموعه در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ به منظور استفاده بهینه از سیستم سرمایش سالن شهید افراسیابی ، اقدامات لازم جهت سرویس و نظافت هواسازهای مجموعه در حال انجام می باشد.

از جمله کارهای صورت گرفته توسط واحد تاسیسات مجموعه طی روزهای اخیر برای آماده سازی برج خنک کننده ، می توان به تعمیر شفت چهار شاخه ، گیربکس فن برج ذورنقه ای ، سرویس و رسوب زدایی کف برج و همچنین سرویس و تعویض چوب های آسیب دیده برج خنک کننده نیز اشاره نمود.