یک شنبه 02 آذر نشست جلائیان با بهره بردار استخر روباز مجموعه ورزشی شهید شیرودی  
   
  برخی از بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی امروز با مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز یکشنبه 2 آذرماه 1399 دیداری با حضور مینایی بهره بردار استخر روباز قهرمانی با رضا جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.

در این نشست بررسی مشکلات ، برطرف کردن نواقص و اماکن ورزشی مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است نیل آبکن معاون پشتیبانی و ملک نیا معاون ورزشی مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.