دوشنبه, 02 اردیبهشت, 1398
MONDAY, April 22, 2019
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
پذیرایی از مراجعین و ورزشکاران مجموعه شیرودی به مناسبت اعیاد شعبانیه-بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/01/31
پذیرایی از مراجعین و ورزشکاران مجموعه شیرودی به مناسبت اعیاد شعبانیه-بخش اول
نمایش جزئیات
1398/01/31
حضور کارشناسان در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی - بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/01/31
حضور کارشناسان در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی - بخش اول
نمایش جزئیات
1398/01/31
ترمیم چمن طبیعی زمین شماره یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی-بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/01/28
مراحل راه اندازی تردد خروج مراجعین محترم از ضلع جنوب غربی مجموعه - بخش دوم
نمایش جزئیات
1398/01/28
مراحل راه اندازی تردد خروج مراجعین محترم از ضلع جنوب غربی مجموعه - بخش اول
نمایش جزئیات
1398/01/28
ترمیم چمن طبیعی زمین شماره یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1398/01/27
حضور محمود رشیدی رئیس فدراسیون ورزش های رزمی در دفتر کابلی مدیر مجموعه شیرودی
نمایش جزئیات
1398/01/27
بررسی فضای سبز مجموعه های ورزشی آزادی، انقلاب و نوروز آباد با حضور مهندس کریمی
نمایش جزئیات
1398/01/27
برگزاری مناقصه های عمرانی با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت
نمایش جزئیات
1398/01/27
دومین نشست بررسی برنامه های فرهنگی مجموعه شیرودی در ماه های شعبان و رمضان
نمایش جزئیات
1398/01/26
...
صفحه 1 از 69 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved