چهارشنبه, 30 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 21, 2018
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در مجموعه شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1397/08/28
بازدید مهندس کریمی از مجموعه ورزشی شهید کشوری
نمایش جزئیات
1397/08/28
محتاج به همراهی کابلی به اتفاق هیئت همراه از بخشهای مختلف مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1397/08/28
افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در مجموعه شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1397/08/28
تکمیل شدن ساخت پل ترافیکی ورودی درب اصلی مجموعه واقع در خیابان مفتح
نمایش جزئیات
1397/08/28
برتری تیم فوتبال توسعه ورزش مقابل پیشکسوتان دانشگاه پونا
نمایش جزئیات
1397/08/27
ساخت پل ترافیکی ورودی درب اصلی مجموعه واقع در خیابان مفتح
نمایش جزئیات
1397/08/27
دومین جلسه هماهنگی افتتاحیه استعدادهای برتر ورزش کشور در مجموعه شهید شیرودی
نمایش جزئیات
1397/08/26
مراحل آماده سازی استعدادهای برتر ورزش کشور در سالن بزرگ شهید افراسیابی
نمایش جزئیات
1397/08/26
مراحل آماده سازی استعدادهای برتر ورزش کشور در سالن بزرگ شهید افرسیابی
نمایش جزئیات
1397/08/24
جلسه تقدیر وتشکر "مهندس کریمی" از دست اندرکاران بازسازی مجموعه ورزشی آزادی
نمایش جزئیات
1397/08/23
دیدار مستقیم کارکنان ، بهره برداران و پیمانکاران با مدیرعامل و رییس هیات مدیره
نمایش جزئیات
1397/08/23
...
صفحه 1 از 50 صفحه
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved