پنج شنبه, 08 آبان, 1399
THURSDAY, October 29, 2020
دو شنبه 24 شهریور
ادای احترام جلائیان مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی و حضور بر مزار پاک شهید گمنام واقع در ستاد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved